איזה תמרור מזהיר את הנוהג ברכב כי הוא מתקרב למנהרה?

תמונה עבור שאלה 277