האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?

תמונה עבור שאלה 276