היכן צריך לעצור כאשר מוצב לפניך התמרור?

תמונה עבור שאלה 1255