לא יחודש רישיון נהיגה שלא היה תקף במשך פרק זמן העולה על: