מה פירוש הסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 1129