מהו המשפט הנכון ביותר לגבי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 1128