האם מותר לבלום בלימת חירום שלא לצורך מניעת תאונת דרכים?