באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?

תמונה עבור שאלה 1067


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: