כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:

תמונה עבור שאלה 99