כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 100