באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו הימני הקיצוני?

תמונה עבור שאלה 788