איזה מכלי הרכב הנראים בתמונה אינו חונה נכון?

תמונה עבור שאלה 787