על פי תמרור האם לאופנוע מותר לעקוף רכב נוסעים פרטי?

תמונה עבור שאלה 432