איזה חלק ברכב יפחית את טלטול הראש לאחור בעת התנגשות?