האם חובה לאותת בעת סטייה מנתיב הנסיעה ימינה או שמאלה?