אם רוכב מרגיש שבלם היד אינו בולם את האופניים בזמן נסיעה, עליו