כיצד ישפיע משקף הקסדה על רכיבה באופניים עם מנוע עזר בחושך?