האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 29