האם רשאי שוטר להפסיק נסיעה של אופניים חשמליים הנוסעים בניגוד להוראות החוק?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: