האם נוהג אופניים עם מנוע עזר נחשב כ "עובר דרך" עפ"י החוק?