האם אופניים עם מנוע עזר נחשבים לרכב עפ"י החוק?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: