לא ינהג אדם על אופניים אלא אם הם מצוידים בכל עת:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: