האם מותרת הכניסה לאופניים ,על פי התמרורים?

תמונה עבור שאלה 17