האם מותר לעלות ולנהוג על מדרכה באופניים עם מנוע עזר?