כיצד תנהג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?

תמונה עבור שאלה 920