כיצד עליך לנהוג כשמוצב תמרור "עצור" לפני מפגש מסילת ברזל?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: