באילו מקרים ניסע ברכב נוסעים פרטי שלא בנתיב הימני?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: