מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?

תמונה עבור שאלה 896