כיצד תנהג בהתקרבך למעבר חצייה שחוצים בו הולכי רגל?