הרכב הבא (1) מולך החל לפנות שמאלה. כיצד תגיב?

תמונה עבור שאלה 798