כיצד עליך לנהוג כאשר מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה?