אם נהג מרגיש שבלם הרגל אינו בולם את האופנוע בזמן נסיעה, עליו: