האם חובה לציית להוראות עובדי השירות בנסיעה באוטובוס?