על פי הדרישות, מה צריך להיות, בין היתר, באוטובוס המשמש להסעת נוסעים?