הגדרת ״אוטובוס פרטי״ היא:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: