האם רשאי נהג מונית להוריד נוסעים במקום שהוצב בו תמרור או סימון האוסר עצירה או חנייה?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: