מי אחראי על כניסתם של הנוסעים לאוטובוס ועל יציאתם ממנו?