מהי המהירות המרבית המותרת בתחום שאחרי התמרור?

תמונה עבור שאלה 944