האם יש חובה להתקין באוטובוס זמזם לנסיעה לאחור?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: