האם מותר להכניס כיסאות להושבת נוסעים לאוטובוס או למונית נוסף למושבים הקבועים בו?