נהג מונית החייב בהרכבת משקפיים או מכשירים אופטיים: