מיהו הגוף המתיר ומבצע העברת בעלות של רישיון להפעלת מונית?