כשאתה מגיע ברכבך למקום הנראה בתמונה, חובה עליך:

תמונה עבור שאלה 858