כיצד חייבים לפעול נהגי כלי הרכב העומדים בצומת, לפי התמונה?

תמונה עבור שאלה 853


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: