באילו מצבים מותר להשמיע אות אזהרה בצופר בדרך עירונית?