כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 833


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: