האם נהג מונית פטור מחובת חגירת חגורת בטיחות בנסיעה?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: