האם נהג מונית פטור מחובת חגירת חגורת בטיחות בנסיעה?