נכנסת לרכב. מה עליך לעשות תחילה, לפני התחלת הנסיעה?