האם, לדעתך, מיקומה של המשאית בתוך העקומה נכון?

תמונה עבור שאלה 803