מה הן הפעולות שעל הנהג לעשות לפני עלייתו לאוטובוס, לפי החוק?